Пошук

Меню

Звіти

Інші Інтернет-ресурси

Архіви

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Розділ 7. Організація методичної роботи

У 2015-2016 н.р. уся  методична робота (робота  методичної ради, методичні оперативні наради, організація  атестації  вчителів, організація навчально-виховного процесу)   у закладі, як і в попередні  роки, була    продумана,   спланована  і  систематизована  у циклограми,  створено сітку  контролю усіх методичних заходів,  що сприяє   чіткому виконанню та  постійному  контролю усіх заходів методичного характеру.

Атестацією  педагогічних  працівників було охоплено  12 вчителів.  Пройшли  чергову  атестацію 11  вчителів.

З них:

-          підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію, присвоєно звання  «Вчитель-методист» –  Коваль Н.З., Весновській Н.Б., Петраш Н.В.

-          Підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію  та  звання « вчитель-методист» – Каськову М.В.

-          Підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію  та  присвоєно  звання « Старший вчитель» – Богланець Н.Л.

-          Підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію  та  звання « Старший вчитель» – Борсі Б.В.

-          Присвоєно  вищу  кваліфікаційну  категорію  і  звання  «Старший  вчитель» – Лихо І.Й., Мельничук Н.П.

-          Присвоєно вищу  кваліфікаційну  категорію – Рибачок С.М.

-          Присвоєно І кваліфікаційну  категорію –  Кушнір Ю.Ю.

-          Присвоєно ІІ кваліфікаційну  категорію – Стасишин І.А.

-          Перенесено  атестацію на 1 рік –  Рупі М.П.

Адміністрація  закладу  вивчила  досвід роботи  усіх педагогів, що атестувалися у даному навчальному  році.

У 2016 році  курси підвищення  кваліфікації  повинні пройти 8  вчителів:   Петраш Н.В., Плекан І.Д., Волошин С.І., Ковалів Т.І., Дригуш Я.В., Лихо І.Й., Присунько Л.О.     Рупа  М. П. відмовилася від проходження  курсової підготовки у  зв’язку  із виходом  на пенсію.

У Всеукраїнському  конкурсі «Вчитель року-2016» вчителі гімназії   представили  заклад,  підготувавши    ґрунтовні    матеріали.  Зокрема, у номінації «історія» – Петровська С.П. – І місце, у номінації «англійська мова» – Мельничук Н.П. – І місце, у номінації «математика» – Озімчук О.С. – ІІ місце, у номінації «класний керівник» – Кушнір Ю.Ю. – І місце.  Приємним є те, що усі представники закладу стали призерами міського етапу.  Кушнір Ю.Ю. представляла  матеріали на заочному турі  обласного етапу. Петровська С.П. стала  учасником  очного  туру.  А  Мельничук Н.П. стала  лауреатом  обласного етапу.

Втратила  актуальність   активність педагогічного колективу  щодо поширення власного  досвіду  через фахову  пресу.     Як і в  минулому, адміністрація та педагогічний колектив  поширювали   власний досвід через сайт гімназії та власні блоги або сайти, створення  яких стало основним із завдань вчительського колективу. Станом  на  травень 2016 року  17 вчителів  гімназії  пропагують свій досвід через  мережу Інтернет.

У 2015-2016 році  творчий  звіт вчителів, що атестувалися, проходив  через демонстрацію напрацювань, розміщених у блогах.  Гостинно  відкривала Чортківська  гімназії  двері  своїм гостям. У 2015-2016 н.р. були проведені   методичні  заходи міського  та  обласного  рівнів:

- Міський  семінар вчителів  початкових класів  «З  досвіду  роботи вчителів  гімназії» (листопад  2014)

- Обласне семінар  заступників  директорів  закладів  нового типу  Тернопільської області «Імідж  як  складова  управління  освітньою  установою»  (01.12.2015р.)

Були  укладені  матеріали до  міського семінару  вчителів  української  мови, запланований  на  початок  ІІ семестру. Однак  проведений  він  не був у  зв’язку  із  оголошенням  карантину. У даному  навчальному  році  у  закладі  були  проведені  4  засідання опорної  школи з  англійської мови  для  вчителів міста.

У даному  навчальному році було  заплановано  і проведено  ряд   традиційних   предметних тижнів (Шевченківські дні, тиждень Незалежності, Шашкевичіана, Тиждень книги, місячник історії та  Благодійності,  декада  англійської мови та  екології )  та окремі, заплановані на даний  рік: тиждень початкових класів,  географії. На жаль, жоден із проведених  предметних тижнів  не був проведений  на  найвищому  рівні.  Вчителі  гімназії  готували їх швидше  для формального проведення, аніж  для користі  учнів,  для  заохочення  активізації  пізнавальної  діяльності учнів   щодо  вивчення  своїх  предметів.

Достатня увага приділялася вчителями закладу та й адміністрацією питанню самоосвіти педагогів. Усі   вчителі активно  продовжують працювати із зошитами самоосвіти. Особливо слід відмітити  сумлінність  і  системність ведення щоденника  більшості  вчителів  гімназії.  Хоча в окремих учителів ще спостерігається  нерегулярне їх ведення. На  виконання  Програми  Президента  України,  цікавим  нововведенням  стало  проведення  для  вчителів  гімназії  Школи  вивчення  англійської мови, зорганізоване  заступниками директора  Весновською Н.Б. та Великоборець Н.І. Вчителі  англійської мови  двічі  на  тиждень  удосконалювали свій  методичний  рівень у  викладанні  розмовної англійської у команді 12 педагогів, котрі бажають поновити  свої знання  іноземної мови.

Поступово  набуває  нового вигляду  і проведення  педагогічних рад у  гімназії. Враховуючи  потреби часу  та  рівень самоосвіти  вчителів гімназії,  адміністрація дійшла  висновку  про  нівелювання  монотонних  виступів  вчителів  щодо стану  викладання  окремих навчальних  дисциплін  та  актуальність  постійного  поповнення  знань  вчителів  щодо  інноваційних методів  викладання,   опануванню  ІТ та Інтернет-ресурсами,  Крім  того, вчителі  гімназії  радо  відгукнулися  на  пропозицію  адміністрації   щодо проблемних питань   у  вивченні   рідної мови. Таким чином, педагогічні  ради у  закладі  виконують своє пряме призначення:  служать для  підвищення  фахового, методичного рівня  та  рівня  самоосвіти  кожного педагога.

Виконання  заходів внутрішкільного контролю, відповідно до  річного  плану  роботи,  забезпечувалося  виконавцями  без особливих затримок. Зокрема, проведено 9 педагогічних рад. З них:  4  тематичних  та  5 обов’язкових педагогічних рад, 5 тематичних  нарад  при  директору,   23 методичних оперативних наради.  Відповідно до поданих звітів, методичні комісії працювали згідно з укладеним на початку року планом. Вважаємо, що  робота голів  методичних комісій, які організовували і проводили засідання  методичних комісій  швидше  теоретично  із наступною фіксацією у протоколах, була недостатньою. Хоч основна документація  оформлялася вчасно і якісно, однак  засідання  часто носили  швидше формальний  характер, аніж, на думку адміністрації, приносили користь для членів  комісії.  У  наступному навчальному році питання   проведення методичних заходів повинно бути поставлене  на більш високий  рівень.

Значна увага приділяється оволодінню ІКТ вчителями гімназії.  Творча  група  у складі Чайковської  І.Я. та Озімчука О.С.  yадавали методичну і технічну допомогу вчителям в оновленні блогів, заповненні Щоденника.ua. Посійна технічна підтримка в організації та проведенні загально гімназійних заходів. Опанування нового програмного забезпечення Prezi та створення 3-D презентацій. Створено сторінку у Facebook, яка інформує про роботу учнівського та педагогічного колективу.

Озімчук О.С., ознайомився із можливостями Google диску, блогу та іншими Google додатками в  ході семінару-тренінгу Google Apps for Education,  вдало застосував та  ділився  із колегами отриманим досвідом.

Заступник  директора  з  викладання іноземних мов  Великоборець Н.І.  продовжувала   активну  діяльність  сайту  гімназії, висвітлюючи  основні  події  у закладі.  На  жаль, до сьогодні  сайт ще не став  джерелом  зв’язку  між вчителями, батькам, учнями  та громадськістю.

На  жаль,  не набула  практичної цінності  та  застосування  програма «Щоденник»,  і використовується дана програма лише адміністраціє  для  формування  рейтингу  класів  щодо  якості  навчання.

Педагогічний колектив  закінчив  продовжив   реалізацію психолого-педагогічного експерименту «Формування  полікультурного  середовища  як  основи  становлення  особистості  гімназиста, його саморозвитку  та  самореалізації» через  укладання матеріалів  з досвіду  роботи  – конспекти  уроків з елементами  полікультурного  виховання, створення дидактичних матеріалів  по формування полікультурних компетенцій.  Окремі  вчителі  взяли  участь  у  міжнародних проектах. Зокрема,  Мельничук  Н.П., вчитель  англійської мови, з учнями 2 гімназійного класу брала участь у  навчальна програма Європейської Комісії   eTwinning. 

Як і  в попередньому році  на контролі   адміністрації були розподіл  педагогічного навантаження,  формування   управлінського  резерву,  стимулювання  праці  та  якісного  ставлення  педагогічних  працівників  до  своєї  справи, соціально-психологічної  адаптації  молодих  учителів,  доцільність розстановки  кадрів  для  врядування  закладом.  Гімназійна  рада,  рада  трудового колективу  гімназії,  методичні комісії  безпосередньо  брали  участь  у  розв’язанні  цих  питань.

Як  і  у  попередні  роки, у даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували гімназистів до інтелектуальних змагань.  Зокрема: І місце –   115 балів  – Попик І.А.; ІІ місце – Михайляк Г.Г., Петровська С.П. – 100балів –   ІІІ місце – 95 балів – Лихо І.Й., ., Горяча Н.В.

Крім  того, до  найпродуктивніших та  найрезультативніших вчителів ввійшли  Весновська Н.Б., Головень Н.М.,   Файницька Т.О.,  Коваль Н.З., Великоборець Н.І., Дригуш Я.В., Кушнір Ю.Ю.

 

У 2014-2015 н.р. уся  методична робота (робота  методичної ради, методичні оперативні наради, організація  атестації  вчителів, організація навчально-виховного процесу)   у закладі, як і в попередні  роки, була    продумана,   спланована  і  систематизована  у циклограми,  створено сітку  контролю усіх методичних заходів,  що сприяє   чіткому виконанню та  постійному  контролю усіх заходів методичного характеру.

Атестацією  педагогічних  працівників було охоплено  18 вчителів.  Пройшли  чергову  атестацію 15  вчителів.

З них:

-          підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію, присвоєно звання  «Старший вчитель» – Лавриновській С.Й.

-          Підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію  та  звання «Старший вчитель» – Фоміній Н.В., Піменовій Н.Й.

-          Підтверджено вищу кваліфікаційну  категорію – Чхало Л.В.

-          Присвоєно вищу  кваліфікаційну  категорію – Снєжик М.З.

-          Присвоєно І кваліфікаційну  категорію – Чайковській І.Я., Мединській Л.Б., Файницькій Т.О., Ковалів Т.І., Плекану І.Д.

-          Присвоєно ІІ кваліфікаційну  категорію – Ричко Н.І., Герасимов Х.В., Ганулі Н.Б.

-          Перенесено  атестацію на 1 рік – Борсі Б.В., Коваль О.М., Рупі М.П.

У 2015 році  курси підвищення  кваліфікації  повинні пройти 10  вчителів:   Піменова Н.Й., Чхало Л.В., Мединська Л.Б., Фоміна Н.В., Богданець Н.Л., Рибачок С.М., Борса Б.В., Снєжик М.З., Стасишин І.А., Баб’як  Г.В.

Адміністрація  закладу  вивчила  досвід роботи  усіх педагогів, що атестувалися у даному навчальному  році.

У Всеукраїнському  конкурсі «Вчитель року-2015» вчителі гімназії   представили  заклад,  підготувавши    ґрунтовні    матеріали.  Зокрема, у номінації «українська мова»  Лихо І.Й., у номінації «хімія» – Богданець Н.Л., у номінації «образотворче мистецтво» – Горяча Н.В., у номінації «правознавство» – Петровська С.П.. Приємним є те, що усі представники закладу стали призерами міського етапу ( ІІ місце), однак жодного першого місця заклад не отримав і преставити гімназію на обласному рівні ми не змогли.

Недостатньою була  активність педагогічного колективу  щодо поширення власного  досвіду  через фахову  пресу. Лише  матеріали Михайляк Г.Г.  були надруковані у даному навчальному  році ( Сценарій  випускного  вечора та  стаття   «Творчий звіт – сучасна  форма  представлення  педагогічного досвіду» у журналі «Зарубіжна література в школах України» №7-8, 2014р.  Тому адміністрація та педагогічний колектив  вирішили поширювати  власний досвід через сайт гімназії та власні блоги або сайти, створення  яких стало основним із завдань вчительського колективу.

У 2014-2015 році  творчий  звіт вчителів, що атестувалися, проходив  через демонстрацію напрацювань, розміщених у блогах. Свої блоги демонстрували вчителі: Ковалів Т.І., Файницька Т.О., Кушнір Ю.Ю., Ричко Н.І., Лавриновська С.Й., Герасимов Х.В., Чайковська І.Я., Снєжик М.З., Чхало Л.В., Мединська Л.Б., Лаговець Г.Є., Гануля Н.Б.

Гостинно  відкривала Чортківська  гімназії  двері  своїм гостям. У 2014-2015 н.р. були проведені   методичні  заходи міського  та  обласного  рівнів:

- Міський  семінар вчителів  інформатики «Prezі як безкоштовна  альтернатива  програмного забезпечення «Microsoft Powerpoint» (листопад  2014)

- Міський семінар директорів  та  заступників з навчально-виховної роботи «Імідж як складова  управління  освітньою  установою» (20.02.2015)

- Обласне засідання  творчої групи заступників  директорів  з  навчально-виховної роботи «Роль   експериментальної діяльності  в сучасному  освітньому  закладі» (25.09.14р.)

У даному  навчальному  році  у  закладі  були  проведені  3  засідання опорної  школи з  англійської мови  для  вчителів міста.

Виконання  заходів внутрішкільного контролю, відповідно до  річного  плану  роботи,  забезпечувалося  виконавцями  без особливих затримок. Зокрема, проведено 10 педагогічних рад. З них:   3 тематичних  та  5 обов’язкових педагогічних рад, 4 тематичних  нарад  при  директору,   24 методичних оперативних нарад.  Відповідно до поданих звітів, методичні комісії працювали згідно з укладеним на початку року планом. Вважаємо, що  робота голів  методичних комісій, які організовували і проводили засідання  методичних комісій  швидше  теоретично  із наступною фіксацією у протоколах, була недостатньою. Хоч основна документація  оформлялася вчасно і якісно, однак  засідання  часто носили  швидше формальний  характер, аніж, на думку адміністрації, приносили користь для членів  комісії.  У  наступному навчальному році питання   проведення методичних заходів повинно бути поставлене  на більш високий  рівень.

У даному  навчальному році було  заплановано  і проведено ряд традиційних предметних тижнів (тиждень Незалежності, Шашкевичіана, Тиждень книги)  та окремі, заплановані на даний  рік.  Серед них особливо слід відмітити ґрунтовну  підготовку, насиченість та  якісну  роботу  вчителів  інформатики  Чайковської І.Я., Озімчук О.С.,  які добре продумали і організували предметний тиждень,   Упродовж тижня  учні були охоплені  різноплановими заходами:

-          Розкриття цікавих фактів з інформатики

-          Висловлювання відомих людей.

-          Презентація матеріалів по історії інформатики в обличчях

-          Конкурс комп’ютерних презентацій на тему «Моя країна – Україна» для учнів 3 початкових класів.

-          Виставка учнівських малюнків, виконаних у середовищах різних графічних редакторів.

-          Конкурс на кращу програму, записану у середовищі програмування “Scrach” для учнів 2 початкових класів.

-          Конкурс «Придумай назву до малюнків» для учнів 1 – 7 класів.

-          Перегляд фільму про людей, які змінили світ (Білл Гейтс, Стів Джобс) для учнів 6-7 класів. Підведення підсумків тижня інформатики.

На  жаль, оскільки  І семестр закінчився 12 грудня, тиждень початкових класів  перенесено на наступний навчальний рік.  У зв’язку із воєнними подіями  в  Україні,  не вразив яскравістю червоних сердець і тиждень англійської мови. Хоча  заходи, заплановані  вчителями, були цікавими, змістовними  і різноманітними.

Достатня увага приділялася вчителями закладу та й адміністрацією питанню самоосвіти педагогів. Усі   вчителі активно  продовжують працювати із зошитами самоосвіти. Особливо слід відмітити  сумлінність  і  системність ведення щоденника  Мельничук Н.П., Михайляк Г.Г., Дригуш  Я.В. Хоча в окремих учителів ще спостерігається  нерегулярне їх ведення.

Значна увага приділяється оволодінню ІКТ вчителями гімназії.  Творча  група  у складі Чайковської  І.Я. та Озімчука О.С.  активно вивчають інновації  у використанні ІКТ у роботі, зокрема, освоюють  «хмарні технології» та Офіс 365.  Ірина  Яківна у листопаді 2014 року  провела  відкрите  заняття  для  вчителів інформатики міста  практичні  завдання  за навчальним курсом  «Хмарні технології.  Офіс 365  в навчальному  закладі»  в рамках  програми  «Майкрософт. Партнерство в навчанні».  Для  вчителів  гімназія  провела  тренінгові  заняття  «Використання  інструменту  Prezi в  освітньому  процесі»,  «Поширення власного  досвіду  вчителями гімназії через Блоги», «Використання Google-служби для створення дидактичних матеріалів  на уроки».

На  жаль,  не набула  практичної цінності  та  застосування  програма «Щоденник»,  і використовується дана програма лише адміністраціє  для  формування  рейтингу  класів  щодо  якості  навчання.

У минулому  навчальному  році  педагогічний колектив  закінчив   роботу над проблемою «Поєднання інноваційних технологій  як один  із  напрямків  удосконалення  якості  навчально-виховного процесу».      Педагоги   вирішили  не розпочинати  роботу над новою методичною проблемою,  а  продовжити усім  колективом реалізацію психолого-педагогічного експерименту «Формування  полікультурного  середовища  як  основи  становлення  особистості  гімназиста, його саморозвитку  та  самореалізації» через  укладання матеріалів  з досвіду  роботи  – конспекти  уроків з елементами  полікультурного  виховання, створення дидактичних матеріалів  по формування полікультурних компетенцій.

Як і  в попередньому році  на контролі   адміністрації були розподіл  педагогічного навантаження,  формування   управлінського  резерву,  стимулювання  праці  та  якісного  ставлення  педагогічних  працівників  до  своєї  справи, соціально-психологічної  адаптації  молодих  учителів,  доцільність розстановки  кадрів  для  врядування  закладом.  Рада  шкільного  колективу,  методичні комісії  безпосередньо  брали  участь  у  розв’язанні  цих  питань.

У даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували гімназистів до інтелектуальних змагань.  Зоктрема: І місце (вже  четвертий рік поспіль)  – 125 балів – Коваль Н.З.; ІІ місце – Петровська С.П. – 125 балів –   ІІІ місце – 95 балів – Весновська Н.Б.

Крім  того, до  найпродуктивніших та  найрезультативніших вчителів ввійшли  Головень Н.М., Лихо І.Й., Файницька Т.О., Присунько Л.О., Богданець Н.Л.

 

У 2013-2014 н.р. уся  методична робота (робота  методичної ради, методичні оперативні наради, організація  атестації  вчителів, організація навчально-виховного процесу)   у закладі, як і в попередні  роки, була    продумана,   спланована  і  систематизована  у циклограми,  створено сітку  контролю усіх методичних заходів,  що сприяє   чіткому виконанню та  постійному  контролю усіх заходів методичного характеру.

Атестацією  педагогічних  працівників було охоплено  12 вчителів.  Пройшли  чергову  атестацію 12  вчителів.

Наслідками  атестації-2014  є:

Присвоєно ІІ кваліфікаційну  категорію  вчителям   Ковбаснюк  Анастасії  Ігорівні, Кушнір  Юлії  Юріївні, Дмитрук  Галині  Петрівні, Міщій  Світлані  Миколаївні.

Присвоєно І кваліфікаційну  категорію вчителям  Головень  Наталії  Михайлівні, Попик  Ірині  Анатоліївні.

Присвоєно вищу кваліфікаційну  категорію Кораль  Людмилі  Станіславівні.

Підтверджено  вищу  кваліфікаційну  категорію Фрадинській  Галині  Тадеївні.

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію і звання «Старший вчитель» Оголь  Галині  Ярославівні, Жук  Світлані  Дмитрівні.

Підтверджено  вищу  кваліфікаційну категорію і присвоєно  звання  «Старший  вчитель» Горячій  Наталії  Василівні.

Підтверджено  вищу  кваліфікаційну  категорію  і присвоєно  звання «Вчитель-методист»  Великоборець  Наталії Ігорівною. У 2014 році  курси підвищення  кваліфікації  повинні пройти 11  вчителів. У першій половині року   курсовою підготовкою  були  охоплені  6  учителів: Горча Н.В., Лавриновська С.Й., Чайківська І.Я., Горячий М.Р., Лаговець Г.Є.,Великоборець Н.І.

Адміністрація  закладу  вивчила  досвід роботи  усіх педагогів, що атестувалися у даному навчальному  році.

У Всеукраїнському  конкурсі «Вчитель року-2014» вчителі гімназії   представили  заклад,  підготувавши в основному  ґрунтовні    матеріали.  Зокрема, у номінації «світова  література»  Михайляк Г.Г. і Горяча Н.В. у номінації «Трудове навчання»  представляли  Чортківський  район на обласному  етапі  конкурсу.      Каськів М.В. (номінація «директор  школи»),  Лавриновська С.Й. «Початкові класи»,  Присунько Л.О.  «Географія» Недостатньою була підготовка матеріалів  вчителя  Присунько Л.О.

Недостатньою була  активність педагогічного колективу  щодо поширення власного  досвіду  через фахову  пресу. Лише  матеріали Михайляк Г.Г.  були надруковані у даному навчальному  році ( Сценарій  до свята * Березня «О жінко!  Перед ім’ям  твоїм…»  та  сценарій  свята  «У світі все  починається   з  мами»).  Оскільки не усі вчителі можуть бути надруковані у фаховій пресі (надто багато умов до подання матеріалів), адміністрація та педагогічний колектив  вирішили поширювати  власний досвід через сайт гімназії та власні блоги або сайти, створення  яких стало основним із завдань вчительського колективу.

Традиційним  стало  Чортківській  гімназії  проведення  педагогічної ради щодо оцінки діяльності  вчителів, що атестуються,  у   формі  творчого звіту,  з презентацію власних  доробок  у  формі  проектів.  Гостинно  відкривала Чортківська  гімназії  двері  своїм гостям. У 2013-2014 н.р. були проведені   методичні  заходи районного, обласного та міжнародного рівнів:

- Міський  семінар вчителів  інформатики (21.05.2014)

- Міський семінар вчителів ОХЕ (22.05.2014)

- Обласне засідання  творчої групи вчителів  німецької мови (27.05.14)

У даному  навчальному  році  у  закладі  були  проведені  3  засідання опорної  школи з  англійської мови  для  вчителів міста,  району.

Виконання  заходів внутрішкільного контролю, відповідно до  річного  плану  роботи,  забезпечувалося  виконавцями  без особливих затримок. Зокрема, проведено  3 тематичних  та  5 обов’язкових педагогічних рад, 5 тематичних  нарад  при  директору,   20 методичних оперативних нарад.  Відповідно до поданих звітів, методичні комісії працювали згідно з укладеним на початку року планом. Однак недостатньою була робота голів  методичних комісій, які організовували і проводили засідання  методичних комісій  швидше  теоретично  із наступною фіксацією у протоколах. Хоч основна документація  оформлялася вчасно і якісно, однак  засідання  часто носили  швидше формальний  характер, аніж приносили користь для членів  комісії. Вважаємо, що у наступному навчальному році питання контролю за якістю проведення методичних заходів повинно бути поставлене  на більш високий  рівень.

У даному  навчальному році було  заплановано  і проведено ряд традиційних предметних тижнів (тиждень Незалежності, Шашкевичіана, Тиждень книги)  та окремі, заплановані на даний  рік.  Серед них особливо слід відмітити ґрунтовну  підготовку, насиченість та  якісну  роботу  вчителів  української мови,  які добре продумали і організували тиждень, присвячений святкуванню 200-ій  річниці  Т.Шевченка. Упродовж тижня  учні були охоплені  різноплановими заходами:   тематичні  виховні  та інформаційні години, вікторини, літературно-музична композиція, конкурси малюнків, книжкові  виставки і т.і.

На  жаль, події в  Україні під  час  Революції  гідності  не  дали можливості традиційно  майоріти  гімназії під час проведення тижня англійської мови. Жодних прикрас ті святкувань до дня Святого Валентина. Відмінено було також вітання  дівчат і жінок з початком весни – 8 Березня.

Достатня увага приділялася вчителями закладу та й адміністрацією питанню самоосвіти педагогів. Усі   вчителі активно  продовжують працювати із зошитами самоосвіти. Хоча в окремих учителів ще спостерігається  нерегулярне їх ведення.

Значна увага приділяється володінню ІКТ вчителями гімназії.  Творча  група  у складі Чайковської  І.Я. та Озімчука О.С.  активно вивчають інновації  у використанні ІКТ у роботі, зокрема, освоюють  «хмарні технології» та Офіс 365.  Ірина  Яківна у листопаді 2013 року  прослухала  і  успішно виконала практичні  завдання  за навчальним курсом  «Хмарні технології.  Офіс 365  в навчальному  закладі»  в рамках  програми  «Майкрософт. Партнерство в навчанні».  Олександр  Сергійович  …

Разом з тим  створена у минулому  році  медіатека   не виконує  своїх  функцій. Вчителі  закладу не працюють над  її  наповненням. Крім  того, працюючи  у  програмі «Щоденник»,  наставники  не намагаються завантажити  свої  матеріали з  досвіду роботи, таким  чином поширюючи власний педагогічний досвід і працюючи над підвищенням  іміджу  нашого закладу.

У цьому  навчальному  році  педагогічний колектив  закінчив   роботу над проблемою «Поєднання інноваційних технологій  як один  із  напрямків  удосконалення  якості  навчально-виховного процесу». Як  підсумок,   накопичені   матеріали  вчителів з досвіду  роботи ( конспекти  уроків  та  опис досвіду роботи над своїми методичними проблемами) будуть  узагальнені у методичні посібники (в електронному варіанті).   Оскільки  заклад  працює над реалізацією експериментальної діяльності, то педагогічний  колектив  вирішив не розпочинати  роботу над новою методичною проблемою.

В рамках реалізації  психолого-педагогічного експерименту «Формування  полікультурного  середовища  як  основи  становлення  особистості  гімназиста, його саморозвитку  та  самореалізації» продовжила  роботу  творча група, метою якої є укладання матеріалів  з досвіду  роботи  – конспектів  уроків з елементами  полікультурного  виховання, створення дидактичних матеріалів  по формування полікультурних компетенцій. До цієї  роботи  долучилися  і інші вчителі, котрі не входили до складу творчої групи.  Активними у цьому році  були вчителі  української мови, підібравши тексти до читання мовчки, аудіювання, диктанти та творчі роботи учнів-описи пам’яток архітектури країн світу.

Як і  в попередньому році  на контролі   адміністрації були розподіл  педагогічного навантаження,  формування   управлінського  резерву,  стимулювання  праці  та  якісного  ставлення  педагогічних  працівників  до  своєї  справи, соціально-психологічної  адаптації  молодих  учителів,  доцільність розстановки  кадрів  для  врядування  закладом.  Рада  шкільного  колективу,  методичні комісії  безпосередньо  брали  участь  у  розв’язанні  цих  питань.

У даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували гімназистів до інтелектуальних змагань.  Зоктрема: І місце (вже  третій рік поспіль)  – 175 балів – Коваль Н.З.; ІІ місце – 125 балів – розділили   Михайляк Г.Г.. і Присунько Л.О.; ІІІ місце – 70 балів – Весновська Н.Б.,  IV місце – 65 балів – Петровська С.П..,   V місце -  60 балів  -   Каськів М.В.

Крім  того, у десятку найпродуктивніших та  найрезультативніших вчителів ввійшли  Жук С.Д., Дерманська С.О., Горяча Н.В., Ричко Н.І.,  Головень Н.М.

 

У 2012-2013р н.р. уся методична робота (робота методичної ради, методичні оперативні наради, організація атестації вчителів, організація навчально-виховного процесу) у закладі, як і в попередні роки, була добре продумана, спланована і систематизована у циклограми, створено сітку контролю усіх методичних заходів, що сприяє чіткому виконанню та постійному контролю усіх заходів методичного характеру.

Атестацією педагогічних працівників було охоплено 10 вчителів. Пройшли чергову атестацію 9 вчителів. Фрадинській Г.Т., вихователю ГПД, через відсутність курсової підготовки станом на січень 2013р. було перенесено атестацію на 1 рік.

Наслідками атестації-2013 є:

Присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

- Харюк Галині Ігорівні – вчителю української мови та літератури,

- Михайляк Галині Григорівні – вчителю світової літератури, російської мови та етики.

Присвоєння педагогічне звання «старший вчитель»:

- Михайляк Галині Григорівні – вчителю світової літератури, російської мови та етики,

- Петровській Світлані Петрівні – вчителю історії та правознавства,

- Коваль Наталії Зеновіївні – вчителю німецької мови

Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

- Петровській Світлані Петрівні – вчителю історії та правознавства,

- Ричко Лілії Мирославівні – вчителю початкових класів,

- Коваль Наталії Зеновіівні – вчителя німецької мови.

Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного звання «старший вчитель»:

- Волянській Ользі Михайлівні – вчителю історії та правознавства,

- Кастранець Лілії Михайлівні – вчителю математики.

Підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного звання «вчитель – методист»:

- Гаєвській Марії Володимирівни – вчителю світової літератури.

Пройшли курси підвищення кваліфікації 13 вчителів. У другій половині року – ще 6 учителів.

Адміністрація закладу вивчила досвід роботи усіх педагогів, що атестувалися у даному навчальному році.

У Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року-2013» вчителі гімназії представили заклад, підготувавши в основному ґрунтовні матеріали. Зокрема, у номінації «російська мова» Михайляк Г.Г. представляла Чортківський район на ІІ етапі та стала лауреатом обласного рівня, ввійшовши у п’ятірку кращих вчителів. Чайковська І.Я (номінація «інформатика»), Мединська Л.Б. (номінація «музика»), Головень Н.М. (номінація «фізика»). Недостатньою була підготовка матеріалів вчителя фізики Головень Н.М. та вчителя музики Мединської Л.Б.

Матеріали на районний конкурс «Обличчя освіти Чортківщини» у номінації «Портфоліо школи » укладала заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи Весновська Н.Б.

Недостатньою була активність педагогічного колективу щодо поширення власного досвіду через фахову пресу. Лише двоє вчителів закладу були надруковані у даному навчальному році. Зокрема:

1. Ковалів Т.І.

• “David Copperfield – a great entertainer of our time”. – „English” – №22, листопад 2012р.

2. Великоборець Н.І.

• “Resting while learning. Learning while resting”. «English» – № 9, травень 2013р.

• “The house I live in” – «English» – № 10, травень 2013р.

Традиційним стало Чортківській гімназії проведення педагогічної ради щодо оцінки діяльності вчителів, що атестуються, у формі творчого звіту, з презентацію власних доробок у формі проектів.

Гостинно відкривала Чортківська гімназії двері своїм гостям. У 2012-2013 н.р. відбулися наступні методичні заходи районного, обласного та міжнародного рівнів:

- 21 – 25.10. 2012р. – зустріч учасників проекту «Наші малі, великі Батьківщини, що нас об’єднує?» з м. Добродзеня Республіки Польща.

- 25 – 28.10. 2012р. – зустріч делегації з м. Піліци Республіки Польща.

- 26.12.2013р. – районний семінар заступників директорів на тему: «Експериментальна діяльність у Чортківській гімназії ім. Маркіяна Шашкевича» .

- 09.04.2013 – обласний семінар методистів та вчителів іноземних мов на тему: «Використання ІКТ під час вивчення іноземних мов».

-15.05.2013р. – засідання обласної творчої групи вчителів початкових класів на тему: «Розвиток мовлення учнів початкових класів із використанням ІКТ».

У даному навчальному році у закладі були проведені 3 засідання опорної школи з англійської мови для вчителів району, області.

Виконання заходів внутрішкільного контролю, відповідно до річного плану роботи, забезпечувалося виконавцями без особливих затримок.

Було проведено 3 тематичних та 5 обов’язкових педагогічних рад, 8 тематичних нарад при директору, 26 методичних оперативних нарад. Відповідно до поданих звітів, методичні комісії працювали згідно з укладеним на початку року планом. Однак, на думку адміністрації, не усі засідання методичних комісій були проведені на належному рівні. Хоч основна документація оформлялася вчасно і якісно, однак засідання часто носили швидше формальний характер, аніж приносили користь для членів комісії. Вважаємо, що у наступному навчальному році питання контролю за якістю проведення методичних заходів повинно бути поставлене на більш високий рівень.

У даному навчальному році було заплановано і проведено ряд традиційних предметних тижнів (тиждень Незалежності, Шашкевичіана, тиждень книги) та окремі, заплановані на даний рік. Серед них особливо слід відмітити ґрунтовну підготовку, насиченість та якісну роботу вчителів математики, їх уміння охопити заходами усі класи, усіх вчителів математики та максимальне насичення заходами кожного дня тижня. Упродовж тижня учні були охоплені різноплановими заходами: КВК, тематичні виховні та інформаційні години, вікторини, літературно-музична композиція і т.і.

Традиційно майоріла гімназії під час проведення тижня англійської мови.

Сповнені лірики та національного патріотизму пройшли шевченківські дні.

Достатня увага приділялася вчителями закладу та й адміністрацією питанню самоосвіти педагогів. Усі вчителі активно працюють із зошитами самоосвіти. Хоча в окремих учителів ще спостерігається нерегулярне їх ведення.

Значна увага приділяється володінню ІКТ вчителями гімназії. У даному навчальному році усі вчителів гімназії та адміністрація пройшли іспит на рівень володіння ІКТ (2 рік навчання). Однак створена у минулому році медіатека не виконує своїх функцій. Вчителі закладу не працюють над її наповненням. Крім того, працюючи у програмі «Щоденник», наставники не намагаються завантажити свої матеріали з досвіду роботи, таким чином поширюючи власний педагогічний досвід і працюючи над підвищенням іміджу нашого закладу.

Четвертий рік роботи над проблемою «Поєднання інноваційних технологій..» передбачає, як і в минулому році, накопичення напрацьованих матеріалів та узагальнення їх у методичні посібники. Залучення закладу до експериментальної діяльності спонукало адміністрацію до створення творчої групи, метою якої є укладання матеріалів з досвіду роботи – конспектів уроків з елементами полікультурного виховання.

Як і в попередньому році на контролі адміністрації були розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного ставлення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом. Рада шкільного колективу, методичні комісії безпосередньо брали участь у розв’язанні цих питань.

У даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували гімназистів до інтелектуальних змагань. Відмінною з питань роботи з обдарованими дітьми є діяльність вчителів: І місце (вже другий рік поспіль) – 145 балів – Коваль Н.З.; ІІ місце – 95 балів – Михайляк Г.Г..; ІІІ місце – 75 балів – Жук С.Д., IV місце – 70 балів – Лихо І.Й., V місце – 65 балів – Каськів М.В.

Крім того, у десятку найпродуктивніших та найрезультативніших вчителів ввійшли Петровська С.П., Присунько Л.О., Горяча Н.В., Гвоздецька Л.В., Богданець Н.Л., Головень Н.М.

У 2011-2012 н.р. учителі  гімназії  Великоборець Н.І., Михайляк Г.Г., Богданець Н.Л., Плекан І.Д., Лихо І.Й. – брали  участь у Всеукраїнському  конкурсі «Вчитель року-2011». Усі учасники підготували цікаві та творчі  матеріали і з гідністю представили заклад, виборовши призові місця на районному етапі. 


Матеріали на  районний  конкурс «Обличчя  освіти Чортківщини» у номінації «Кращий веб-сайтшколи» укладала заступник директора Великоборець Н.І. І як наслідок – перемога у районі та сайт Чортківської гімназії у п’ятірці кращих веб-сайтів Тернопільської області.

Уся методична робота (робота методичної ради, методичні оперативні наради, організація атестації вчителів, організація навчально-виховного процесу) у закладі, як і в попередні роки, була добре продумана, спланована і систематизована у циклограми, створено сітку контролю усіх методичних заходів, що сприяє чіткому виконанню та постійному контролю усіх заходів методичного характеру.

Атестацією педагогічних працівників було охоплено 9 вчителів. Пройшли чергову атестацію 7 вчителів. 2 – позачергову атестацію. Районна атестаційна комісія підтвердила вищу категорію та звання «вчитель-методист» Плішко М.М., Полиняк Л.М., Дригуш Я.В., вищу категорію і звання «старший вчитель» Гвоздецькій Л.В. Атестаційною комісією гімназії встановлено І кваліфікаційну категорію Рибачок С.М., ІІ кваліфікаційну категорію – Коваль Г.П., Файницькій Т.О., Ковалів Т.І., Плекану І.Д.

Пройшли курси підвищення кваліфікації 7 вчителів. У другій половині року – ще 6 учителів.

Адміністрація закладу вивчила досвід роботи усіх педагогів, що атестувалися у даному навчальному році.

У  фаховій  пресі  були надруковані  матеріали  заступника  директора з навчально-виховної роботи Весновської Н.Б. «Через систему методичної роботи – до творчості вчителя та учня» («Завуч», №19-20, липень 2011)  вчитель німецької мови  Файницька Т.О. «IneinerGaststatte» (Deutsch, №7, квітень 2012), Чепига І. П. «Проблеми планети» («English» №6, березень 2012)

 

 Традиційним стало у Чортківській гімназії проведення педагогічної ради щодо оцінки діяльності вчителів, які атестуються, у формі творчого звіту, з презентацією власних доробок у формі проектів.

  

У даному навчальному році у закладі були проведені 4 засіданні опорної школи з англійської мови для вчителів району. Зібрано і укладено матеріали до районного семінару директорів «Роль та місце керівника в системі управління сучасним закладом нового типу», який, однак, був перенесений і не втілений у реальність.

Виконання заходів внутрішкільного контролю відповідно до річного плану роботи забезпечувалося виконавцями без особливих затримок. Лише педагогічна рада про профільне навчання, нові підходи до нього пройшла швидше формально, аніж продуктивно і творчо.

Методичною знахідкою 2011-2012 навчального року стала ідея Великоборець Н.І., вчителя англійської мови, проводити двічі на рік урок для батьків, демонструючи зростання знань умінь та навичок їхніх дітей. Така методична інновація дає змогу не лише батькам побачити свою дитину на уроці, а й оцінити титанічну працю вчителя, яку він вкладає у кожного учня.

У цьому році проведено 3 тематичних та 5 обов’язкових педагогічних рад, 5 тематичних нарад при директору, 33 методичних оперативних наради. Відповідно до поданих звітів, методичні комісії працювали згідно із укладеним планом на початку року. Однак, на думку адміністрації, не усі засідання методичних комісії були проведені на належному методичному рівні. В основному або оглядово, або просто записані у протоколи. Вважаємо, що у наступному навчальному році питання контролю за якістю проведення методичних заходів повинно поставлено на більш серйозний рівень. Недостатня увага приділялася вчителями закладу та й адміністрацією питанню самоосвіти педагогів. Ще не усі із вчителів активно працюють із зошитами самоосвіти. А якщо вони і заведені, то записи ведуться нерегулярно.

Значна увага приділяється володінню ІКТ вчителями гімназії. У цьому навчальному році усі вчителів гімназії та адміністрація пройшли іспит по володіння ПК. Створення медіатеки стало наслідком роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою. Оскільки заклад працює над проблемою «Поєднання інноваційних технологій..) третій рік, то основною метою даного етапу було практичне застосування напрацьованих матеріалів та втілення їх у методичні розробки (конспекти), систематизація яких і стала основою створення електронної скарбнички з досвіду роботи вчителів гімназії. Кожен із наставників створював на робочому столі папку, заносив до неї власні доробки і уже потім усі матеріали переносилися заступником до спільної теки.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного ставлення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом були завжди на порядку денному адміністрації. Рада шкільного колективу, методичні комісії безпосередньо брали участь у розв’язанні цих питань.

У даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували гімназистів до інтелектуальних змагань. Відмінною з питань роботи з обдарованими дітьми  є діяльність вчителів: І місце – 150 балів – Коваль Н.З.; ІІ місце – 95 балів – Великоборець Н.І.;, ІІІ місце – 85 балів – Горяча Н.В., IV місце – 80 балів – Каськів М.В., V місце – 75 балів – Чепига І.П.