Пошук

Меню

Звіти

Інші Інтернет-ресурси

Архіви

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Розділ 8. Контрольно-аналітична робота з кадрами

Упродовж  навчального  року  адміністрацією  закладу використовувалися різні форми контролю.

 

0іпівапвпрпмісяць Класно-узагальнюючий  контроль фронтальний попереджувальний персональний тематичний оглядовий поточний
вересень

6

Класні  журнали

Календарні  плани

Особові  справи

жовтень

1АБ

Стан  викладання  фізичної культури, ОЗВ та військово-патріотичного виховання

Класні журнали

Поурочні  плани, плани роботи ШМВ, методичних комісії, психолого-педагогічного семінару

Факультативи, гуртки

Щоденники

(1-3)

Відвідування  учнями  гімназії, записи  у  журналах.

листопад

Стан  викладання  української мови у початкових класах

Класні  журнали  з  ТО

Робота вчителів,  що  атестуються

Відвідування  уроків,  з метою  підготовки  матеріалів  до  педради

Зошити  з  лабораторних  робіт  з  предметів  природничого  циклу

Щоденники

(4-5)

грудень

4 початковий клас

Стан     викладання  української мови  у гімназії

Відвідування  уроків,  з метою  підготовки  матеріалів  до  педради та до атестації

Контроль виконання навчальних планів та програм.

Контрольні  роботи  предметів  державного  компоненту

Контроль за об’єктивністю виставлення семестрових оцінок.

Перевірка техніки читання в початковій школі.

 

 

 

 

місяць Класно-узагальнюючий  контроль фронтальний попереджувальний персональний тематичний оглядовий поточний
Січень-лютий

3АБ

 Стан викладання фізики  та української літератури

У гімназії

Класні  журнали  та  журнали  гурткової  роботи

Робота вчителів,  що  атестуються

Вивчення професійної спрямованості учнів 5-х і 7-х класів через анкетування.

Контроль за веденням робочих зошитів учнями початкової школи.

Контроль за станом збереження шкільних підручників

Календарні  плани

березень

Стан викладання світової літератури

Контроль  за  станом  ведення  журналів    вчителями  гімназії.

Роботи

 з обдарованими дітьми

Контроль за підготовкою учнів 5,7 класів до державної підсумкової атестації.

Контроль за веденням учнівських  зошитів з англ. та  укр. мов

квітень Узагальнюючий контроль за рівнем знань учнів 5,7 класів, що визначені претендентами на нагородження.  

 

     

Контроль за повторенням навчального матеріалу та проведенням консультацій.

.

Контроль за технікою читання у 4 класі початкової школи.

Травень – червень  

Контроль за ходом ЗНО, підсумкової атестації та навчальною практикою.

Перевірка та затвердження додатків до державної підсумкової атестації.

Робота молодих вчителів

Контроль за виконанням планів та програм

Контрольні роботи за завданнями дирекції.

Перевірка зведених відомостей про успішність випускників.
Перевірка документів про освіту

 

 

 

Такий системний  підхід до контролюючої  ланки  діяльності адміністрації, на наш погляд,  дає можливість тримати весь навчально-виховний процес  у полі зору, а також вчителям закладу добре орієнтуватися  у системі вимог керівництва  закладу, що забезпечує стабільність, конкретність і відповідальність у стосунках адміністрації з педагогічним колективом.

                 Класно-узагальнюючим  контролем було охоплено    4-ий початковий  клас,  6-му, 1-их,  3-іх,  та  5-их і 7-их  класах.

Адміністрацією  закладу  проводився  тематичний  контроль  з  питань  підготовки матеріалів  до атестації  та  до  педагогічних  рад.   Багато  уваги  приділялося  роботі молодих вчителів та їх наставників.  Треба відзначити, що  майже  усі  уроки проводяться  вчителями гімназії  на високому  та  достатньому  професійному  рівні.  Персональний  контроль  роботи  вчителів  встановив, що  усі  заняття  проводяться  згідно з  календарно-тематичними  та  поурочними  планами.

Під  час  перевірки  стану  ведення  шкільної  документації  адміністрація  закладу  мала  ряд  зауважень:

 • У  роботі  з  зошитами  зверталася  увага  на  своєчасне оцінювання та  каліграфічне  ведення записів учнями.
 • У  роботі  зі  словниками  з  іноземних  мов – на  систематичність  та  охайність  ведення.
 • У  роботі  зі щоденниками – на  наявність  записів  учнями,  виставлення оцінок  вчителями,  підписи  батьків.
 • У  роботі  з  класними  журналами – на своєчасному  записі  проведених  занять, замін, занять навчальної практики,  виставленні   оцінок  за  контрольні  роботи,  зошити  та тематичних  оцінок.

Відвідування  загальногімназійних  педагогічних  заходів  становило 95%.

Борса Б.В.  брав  відпустку   за  власний  рахунок.  Жоден із вчителів  не мав   факту переведення  з  класів,  груп  іноземної  мови  з  причин  незадоволення  якістю  роботи.

 

Системний підхід до контролюючої ланки діяльності адміністрації, на наш погляд, дає можливість тримати весь навчально-виховний процес у полі зору, а також вчителям закладу добре орієнтуватися у системі вимог керівництва закладу, що забезпечує стабільність, конкретність і відповідальність у стосунках адміністрації з педагогічним колективом.

Щорічний контроль техніки читання учнів 1-4 класів початкової школи засвідчив, що усі діти добре оволоділи навичками голосного та мовчазного читання. Відсоток успішності оволодіння навичкою читання складає 100%, якісний показник – 93%. Лише 11% учнів підвищили свої читацькі навички. 29% – знизили показник на 1-2 бали. 59% – залишилися на тому ж рівні володіння навичками читання.

Класно-узагальнюючий контроль проведено у 4-их початкових класах, 6-му, 1-их, 3-іх, та 5-их і 7-их класах.

Аналізуючи успішність гімназистів за підсумками навчального року, не можемо виокремити якісний показник успішності учнів окремих класів. В основному в усіх класах показник успішності складає 85-100%, А от показник якості знань є набагато нижчий, у деяких класах – критичний. Зокрема, якість знань учнів початкової школи складає від 86 до 97%. У гімназійних класах картина гірша. Для порівняння:

1-А (Коваль Н.З.) – 38%,

1-Б (Кушнір Ю.Ю.) – 100%,

2-А (Файницька Т.О.) – 65%

2-Б (Петровська С.П.) – 57%

3-А (Великоборець Н.І)– 84%

3-Б (Ковалів Т.І.) – 52 %

4-А(Оголь Г.Я.) – 38%

4-Б (Рибачок С.М.) – 59%

5-А (Дригуш Я.В.) – 75%

5-Б (Коваль О.М.) – 60%

6 (Лихо І.Й.) – 92%

Найвищий показник якості знань у 1-Б класі -100% (класний керівник Кушнір Ю.Ю.), 6 клас – 92% (Лихо І.Й.). Найгірша картина відслідковується у 4-А-38% ( класний керівник – Оголь Г.Я.). Вважаємо, що однією із основних причин є недостатня робота класного керівника з батьками та учнями даного класу.

Адміністрацією закладу проводився тематичний контроль з питань підготовки матеріалів до атестації та до педагогічних рад. Багато уваги приділялося роботі молодих вчителів та їх наставників. Треба відзначити, що майже усі уроки проводяться вчителями гімназії на високому та достатньому професійному рівні. Персональний контроль роботи вчителів встановив, що усі заняття проводяться згідно з календарно-тематичними та поурочними планами.

Під час перевірки стану ведення шкільної документації адміністрація закладу мала ряд зауважень:

• У роботі з зошитами зверталася увага на своєчасне оцінювання та каліграфічне ведення записів учнями.

• У роботі зі словниками з іноземних мов – на систематичність та охайність ведення.

• У роботі зі щоденниками – на наявність записів учнями, виставлення оцінок вчителями, підписи батьків.

• У роботі з класними журналами – на своєчасному записі проведених занять, замін, занять навчальної практики, виставленні оцінок за контрольні роботи, зошити та тематичних оцінок.

Відвідування загальногімназійних педагогічних заходів становило 96%. Пропущено робочих днів за хворобою 4%.

27 членів колективу брали відпустки за власний рахунок. Жоден із вчителів не мав факту переведення з класів, груп іноземної мови з причин незадоволення якістю роботи.

 

Упродовж 2011-2012 навчального року адміністрацією закладу використовувалися різні форми контролю.

Такий системний підхід до контролюючої ланки діяльності адміністрації, на наш погляд, дає можливість тримати весь навчально-виховний процес у полі зору, а також вчителям закладу добре орієнтуватися у системі вимог керівництва закладу, що забезпечує стабільність, конкретність і відповідальність у стосунках адміністрації з педагогічним колективом.

Щорічний контроль техніки читання учнів 1-4 класів початкової школи засвідчив, що усі діти добре оволоділи навичками голосного та мовчазного читання. Відсоток успішності оволодіння навичкою читання складає 100%, якісний показник – 93%. Лише 11% учнів підвищили свої читацькі навички. 29% – знизили показник на 1-2 бали. 59% – залишилися на тому ж рівні володіння навичками читання.

Класно-узагальнюючий контроль проведено у 4-их початкових класах, 6-му, 1-их, 3-іх, та 5-их і 7-их класах.

Аналізуючи успішність гімназистів за підсумками навчального року, не можемо виокремити якісний показник успішності учнів окремих класів. В основному в усіх класах показник успішності складає 85-100%, А от показник якості знань є набагато нижчий, у деяких класах – критичний. Зокрема, якість знань учнів початкової школи складає від 86 до 97%. У гімназійних класах картина гірша. А саме:

 • 1-А – 79%
 • 1-Б – 58%
 • 2-А – 92%
 • 2-Б – 50%
 • 3-А – 37%
 • 3-Б – 59%
 • 4-А – 38%
 • 4-Б – 43%
 • 5-А – 81%
 • 5-Б – 29%
 • 6 – 79%

Найвищий показник якості знань у 2-А класі – 92% (класний керівник Великоборець Н.І.). Найгірша картина відслідковується у 5-Б- 29% (класний керівник – Харюк Г.І.), 3-А-37% ( класний керівник – Оголь Г.Я.) та 4-А-38% (класний керівник Дригуш Я.В.). Вважаємо, що однією із основних причин є недостатня робота класного керівника з батьками та учнями даних класів.

Адміністрацією закладу проводився тематичний контроль з питань підготовки матеріалів до атестації та до педагогічних рад. А також вивчалася робота молодих вчителів. Треба відзначити, що майже усі уроки проводяться вчителями гімназії на високому та достатньому професійному рівні. Персональний контроль роботи вчителів встановив, що усі заняття проводяться згідно з календарно-тематичними та поурочними планами.

Під час перевірки стану ведення шкільної документації адміністрація закладу мала ряд зауважень:

 • У роботі з зошитами зверталася увага на виконання усіх видів класних та домашніх завдань, охайність та каліграфію записів.
 • У роботі зі словниками з іноземних мов – на систематичність та охайність ведення.
 • У роботі зі щоденниками – на наявність записів учнями, виставлення оцінок вчителями, підписи батьків.
 • У роботі з класними журналами – на своєчасному записі проведених занять, замін, занять навчальної практики, виставленні оцінок за контрольні роботи, зошити та тематичних оцінок.

Відвідування загальногімназійних педагогічних заходів становило 95%. Пропущено робочих днів за хворобою 201.

Колектив не пропускав робочих днів за власний рахунок. Жоден із вчителів не мав факту переведення з класів, груп іноземної мови з причин незадоволення якістю роботи.